ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εργασία μας αποτελείται από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών.

Τοπογραφικές μελέτες, Υδραυλικά, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Κτηματολόγιο, Laser Scanning, Τεχνικά έργα.

Καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της τοπογραφίας σε μεγάλα έργα, λατομεία, έργα οδοποιίας και γραμμές υπηρεσιών, όπως οπτικές ίνες και άλλες.
Στον τομέα των ιδιωτών, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τοπογραφίας που περιλαμβάνουν τη σύνταξη εξαρτημένων διαγραμμάτων, τον εντοπισμό και τον καθορισμό των ιδιοκτησιών, την εφαρμογή τίτλων, καθώς και την αποτύπωση μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας δορυφορικούς δέκτες GPS.

Στον τομέα των ιδιωτών, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τοπογραφίας που περιλαμβάνουν τη σύνταξη εξαρτημένων διαγραμμάτων, τον εντοπισμό και τον καθορισμό των ιδιοκτησιών, την εφαρμογή τίτλων, καθώς και την αποτύπωση μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας δορυφορικούς δέκτες GPS.

Ίδρυση και παρακολούθηση Δικτύων Υψηλής Ακρίβειας 

Αρχική Αποτύπωση Ακριβείας
Ίδρυση Πρωτεύοντος & Δευτερεύοντος Δικτύου Ελέγχου
Χαράξεις & Παρακολούθηση του Έργου
Παρακολούθηση και Τεκμηρίωση της Εξέλιξης του Έργου
Σύγκριση των Πολύπλοκων Κατασκευών με τα Θεωρητικά Σχέδια
Τρισδιάστατη Αποτύπωση Κατασκευασμένων Τμημάτων
Scan to BIM
Παρακολούθηση και Αυτόματος Έλεγχος Μικρομετακινήσεων
Μόνιμη Τοπογραφική Υποστήριξη Εργοταξίου

Το γραφείο μας συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Έχουμε επεκτείνει τις δυνατότητές μας στην παραγωγή τρισδιάστατων (3D) μοντέλων, όπως κτίρια, περίπλοκες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λατομεία και άλλα, χρησιμοποιώντας σαρώσεις τρισδιάστατου λέιζερ (3D Laser Scanning). Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην τεχνολογία, προκειμένου να σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.