Αποτυπώσεις μνημείων

Σαρώνουμε αποτυπώνουμε Μνημεία και Κτίρια Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη βοήθεια Laser Scanner με υψηλή γεωδαιτική ακρίβεια που φτάνει έως τα 2mm. Δημιουργία Πιστού Αντίγραφου του Μνημείου ώστε να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα του για τις επόμενες γενεές.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς - φυσικής ή άλλης καταστροφής δίνεται η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης του πρωτοτύπου αφού θα είναι αποτυπωμένη κάθε λεπτομέρεια του Μνημείου και του χώρου που το περιβάλει.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του Μνημείου παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 ("As Is" Mesh Models)
Τα μοντέλα έχουν την φωτογραφική υφή υψηλής πιστότητας του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου.