Τοπογραφικό για Αγοραπωλησίες - Μεταβιβάσεις

Σύμφωνα με τους Ν651/77 & Ν1337/83 απαιτείται Τοπογραφικό Διάγραμμα στις ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ. Το διάγραμμα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση μηχανικού του νόμου 651/77.

Ανάρτηση των ψηφιακού Τοπογραφικού Διαγράμματος στην εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές με την Εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή.
Στο διάγραμμα πρέπει να αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια της ιδιοκτησίας, ο τρόπος υλοποίησής τους (μαντρότοιχοι, συρματοπλέγματα), τα ονόματα των γειτόνων, το εμβαδόν του προς πώληση ακινήτου. Επίσης θα πρέπει να φαίνονται οι τεχνικές κατασκευές που περιέχει η ιδιοκτησία και βεβαίως τα κτίσματα. Χρειάζεται να αποτυπωθούν οι γραμμές Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ, οι γραμμές Αιγιαλού & Παραλίας, τα ρέματα, το όριο της Δασικής Έκτασης. Σχετικά με το τελευταίο είναι απαραίτητο νε περιοχές εκτός σχεδίου η έκταση να έχει τακτοποιηθεί ως προς τα θέματα του Δασαρχείου. Θα πρέπει είτε να έχει γίνει Πράξη Χαρακτηρισμού για την έκταση είτε να έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση είτε στην περιοχή να έχει κυρωθεί ο Δασικός Χάρτης.
Στο διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται οι οδοί στις οποίες έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία, τα πλάτη τους και ο χαρακτηρισμός τους (Εθνική οδός, Επαρχιακή, Αγροτική κλπ).

Οι προδιαγραφές για το τοπογραφικό είναι πολλές και διαφέρουν κατά περίπτωση (εντός-εκτός σχεδίου-οικισμού, ζώνης οικισμού, ΖΟΕ, ΓΠΣ, natura κα)