ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η TGS δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταλλικής κατασκευής, σε βιομηχανικά έργα βαρέων μεταλλικών κατασκευών όπως μεταλλικών κτιρίων με ολοκληρωμένες λύσεις χάραξης, κατασκευής, ανέγερσης, μεταλλικών σκελετών Σταδίων, Εμπορικών Κέντρων, Logistics Centers, Πολυώροφων Μεταλλικών Κτιρίων, Σιλό, Δεξαμενών διαφόρων τύπων, Pipe Racks, αγωγών, γεφυρών.