ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χωρική σάρωση
laser scanning & φωτογράφηση

Σαρώνουμε αποτυπώνουμε τους χώρους σας με τη βοήθεια χωρικού σαρωτή Laser Scanner με ακρίβεια βιομηχανικής γεωδαισίας που φτάνει έως τα 2mm.

Ο σαρωτής αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, τα οποία γεωαναφέρονται και συνδυάζονται με φωτογράφιση που γίνεται με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα. Η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.

Μοντελοποίηση

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 (As built models). Τα μοντέλα μπορούν να έχουν την φωτογραφική υφή του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου.