ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπηρεσίες σε εργοτάξια

Αυτόματη Γεωμηχανική & Δομητική Παρακολούθηση

Μεταλλικές κατασκευές

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Μνημεία

Τοπογραφικό για φωτοβολταϊκά & ανεμογεννήτριες

Ίδρυση τριγωνομετρικών & χωροσταθμικών δικτύων υψηλής ακρίβειας 

Ανακαίνιση ιδιωτικών κτιρίων και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

3D Laser Scanning

Αποτύπωση αρχικής κατάστασης

Έλεγχος κατασκευών

Ειδικές αποτυπώσεις

Χαράξεις κατασκευών