Τοπογραφικό Διάγραμμα

Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα (για εντός σχεδίου περιοχές) ή Διάγραμμα Οριζοντιογραφίας ή Υψομετρικό Διάγραμμα κ.α. είναι ένα Διάγραμμα - Σχέδιο που περιγράφει το έδαφος με τα χαρακτηριστικά του (ανάγλυφο, πρανή, ρέματα, ποτάμια, ακτή) και με αυτά που βρίσκονται πάνω σε αυτό (κτίρια συρματοπλέγματα, μανδρότοιχους, δρόμους όρια κατασκευές).

Η χρησιμότητα του τοπογραφικού διαγράμματος

Με την υψηλή αξία που έχει η ακίνητη περιουσία ένα σωστό και ολοκληρωμένο τοπογραφικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο για διάφορες μελέτες στο συγκεκριμένο χώρο.

 • Τοπογραφικό για Άδεια Οικοδομής σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές με τις και σύμφωνα με τον πρόσφατο οικοδομικό κανονισμό
 • Τοπογραφικό για την Αγοραπωλησία Ακινήτου το οποίο είναι υπογεγραμένο ηλεκτρονικά
 • Αγοραπωλησίες Οικοπέδων ή Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές παροχές, άλλες Συμβολαιογραφικές Πράξεις όπως Αποδοχές κληρονομιάς
 • Τοπογραφικό για την Κατάτμηση ή την Ιδιωτική Πολεοδόμηση το οποίο είναι υπογεγραμένο ηλεκτρονικά
 • Αποτύπωση μεγάλης έκτασης με σκοπό την Ιδιωτική πολεοδόμηση ή την Ανταλλαγή Δασικής Έκτασης
 • Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο το οποίο είναι υποχρεωτικά υπογεγραμένο ηλεκτρονικά
 • Σε περίπτωση διαφωνίας με τα γεωμετρικά στοιχεία που περιγράφονται στις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου θα πρέπει να συνταχθεί Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών που θα συνοδεύει την αίτησή σας για τις αλλαγές στα στοιχεία αυτά
 • Αίτηση Θεραπείας για Εσφαλμένο Καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας
 • Καθορισμό εκ νέου γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία ( 2971/19-12-2001)
 • Τοπογραφικό για την Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο

Άλλες χρήσεις του τοπογραφικού διαγράμματος

 • Πράξη Αναλογισμού Οικοπέδων στην οποία θα πρέπει να γίνει λεπτομερειακή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για όλο το οικοδομικό τετράγωνο και πλήρης αποτύπωση των εμπλεκομένων οικοπέδων (κλίμακας 1:200 ή 1:500). Υποχρεωτική η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87
 • Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το νέο Νόμο 4014/2011 για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Κατασκευών στην οποία δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (αρθ. 23§4)
 • Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων (Τ.Ε.) ή Διαγραμμάτων Εφαρμογής (Δ.Ε.) για τον καθορισμό και τη σωστή εφαρμογή επί του εδάφους των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
 • Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής εφόσον είναι λάθος τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας και δεν έχουν αποτυπωθεί ορθά ή εφόσον υπάρχει σφάλμα καταχώρησης των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του τίτλου κτήσεως του ακινήτου
 • Καθορισμό οριογραμμής Ρεμάτων Οι χείμαρροι, τα ρυάκια, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) σε κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή 1:500) και η ακρίβεια της αποτύπωσης επαληθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θεωρεί το σχετικό διάγραμμα
 • Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις για Μελέτες Εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική, Ηλιακή, Υδραυλική, Παραγωγή βιομάζας. Το διάγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, καθώς και στα άλλα υπόβαθρα που απαιτούνται. Το διάγραμμα αυτό χρησιμοποιείται ακόμα για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού
 • Παρακολούθηση Λατομικών Χώρων εξόρυξης Ορυκτών Υλικών (Ογκομετρήσεις)
 • Παρακολούθηση χώρων Υγειονομικής Ταφής και Απόθεσης Απορριμμάτων
 • Δίκτυα Οπτικής Ίνας
 • Σύσταση Κάθετης και Οριζόντιας Ιδιοκτησίας. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο σε κάθε προαναφερόμενη δικαιοπραξία
 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Ειδικευμένες τοπογραφικές μελέτες για μηχανικούς

Χρόνος ολοκλήρωσης τοπογραφικού

Από τη στιγμή ανάθεσης της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος:

 • Για ένα απλό διάγραμμα (έως 10 στρέμματα) εντός του νομού Θεσσαλονίκης ο χρόνος για την παράδοση του διαγράμματος είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
 • Για την υπόλοιπη Ελλάδα ένα τέτοιο διάγραμμα θα παραδοθεί σε δέκα-δεκαπέντε (10-15) εργάσιμες ημέρες.
 • Σε απομακρυσμένη - παραμεθόρια περιοχή η σύνταξη και η παράδοση του τοπογραφικού διαγράμματος δεν ξεπερνά χρονικά τον ένα (1) μήνα.

Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται:

 • Οι μετρήσεις πεδίου
 • Η συλλογή στοιχείων από υπηρεσίες (Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο, Υπηρεσία Απαλλοτριώσεων ή άλλες Τεχνικές Υπηρεσίες).
 • Η σύνταξη σχεδίων

Στιγμή ανάθεσης της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, θεωρείται ο χρόνος ανάθεσης της εργασίας από εσάς προς την εταιρεία μας και η κατάθεση της προκαταβολής του συμφωνημένου αντιτίμου. Η συλλογή στοιχείων από υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Δασαρχείο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Υπηρεσία Απαλλοτριώσεων, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κ.α. μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία είτε λόγω κολλήματος της υπηρεσίας (μειωμένο προσωπικό, απεργιακές κινητοποιήσεις κλπ), είτε λόγω ιδιαιτερότητας της περίπτωσης και την έλλειψη σοβαρών εγγράφων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του πλήρους τοπογραφικού. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα παραδοθεί στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο στον πελάτη για να προχωρήσουν παράλληλες διαδικασίες μελέτης, μέχρις ότου καλυφθεί και η τυχούσα εκκρεμότητα.

Για παράδειγμα για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος που χρειάζεται για να γίνει μία αγοραπωλησία σε μία ιδιοκτησία εκτός σχεδίου, είναι απαραίτητη (μεταξύ άλλων) και η έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο. Αν τέτοια Πράξη δεν υπάρχει το τοπογραφικό θα εκδοθεί και θα κατατεθεί στο Δασαρχείο για την έναρξη της διαδικασίας. Το διάγραμμα θα έχει παραδοθεί στο χρόνο που συμφωνήθηκε, αλλά το οριστικό διάγραμμα με τη δήλωση του νόμου 651/77 θα συμπληρωθεί όταν ολοκληρωθεί και η Πράξη Χαρακτηρισμού (που μπορεί να διαρκέσει χρονικά αρκετούς μήνες ή και χρόνια).