Καθορισμός οριογραμμής ρέματος

Για τον Καθορισμό Ορίων Ρέματος ή Υδατορέματος ή τα όρια από Ρυάκι ή από τους μη πλεύσιμους Ποταμούς χρειάζονται:
  • Τοπογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα εξαρτημένο σε εθνικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87)
  • Τεχνική Έκθεση που προτείνει τις οριογραμμές του ρέματος και στηρίζεται σε:
  • Υδρολογικά στοιχεία - μελέτη
  • Υδραυλικά στοιχεία - μελέτη και
  • Περιβαντολλογικά στοιχεία - μελέτη που συνοδεύουν την εν λόγω τεχνική έκθεση. Αίτηση για τέτοιου είδους καθορισμό μπορεί να κάνει κάποιο φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) σε ΟΤΑ α' βαθμού ή την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή την Περιφέρεια ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος.